• Uniek om te geven, een ervaring om te krijgen!
  • Verzending vanuit archief binnen 24 uur mogelijk!
  • Een origineel relatie geschenk bij een jubileum!


Postzegel jaargang 1938

In 1935 worden voor het eerst de zomerzegels uitgegeven. Ieder jaar wordt een serie uitgegeven met toeslag voor Sociaal en Cultureel werk. Zo ook in 1938. In de tweede helft van de jaren dertig zijn de zomerzegels een portrettengalerij van beroemde Nederlanders. Dit jaar Marnix van St Aldegonde, letterkundige; Heldring, oprichter van de gestichten (term uit 1938) van Zetten; Tesselschade Roemersdochter Visscher, dichteres; Rembrandt, schilder en Boerhaave, geneeskundige.

Op 31 augustus viert Koningin Wilhelmina haar 40-jarige regeringsjubileum. In Indie, Suriname en op Curacao worden gezamenlijk dezelfde zegels uitgegeven ter ere hiervan.

De jaarlijkse kinderserie, uitgegeven vanaf 1924, is een fluitspelend kind

Lees verder

Bestel uw geschenk

1. Afleveropties

2. Totaal

€ 81,95

Zomerstop

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Bestellingen kunt U desondanks plaatsen, deze worden verwerkt na onze vakantie, 22 augustus