• Uniek om te geven, een ervaring om te krijgen!
  • Verzending vanuit archief binnen 24 uur mogelijk!
  • Een origineel relatie geschenk bij een jubileum!


Benieuwd naar uw datum?

Vul uw datum bovenaan deze pagina in om te zien
of deze titel beschikbaar is voor uw gewenste datum.

Nederlands dagblad

Het Nederlands Dagblad is een dagblad van orthodox-protestantse signatuur. Het was op 30 oktober 2010 de eerste Nederlandse krant die overging op berlinerformaat.

  • Land van herkomst: Nederland
  • Beschikbare periode: 1976 - 1993

Het Nederlands Dagblad is een dagblad van orthodox-protestantse signatuur. Het was op 30 oktober 2010 de eerste Nederlandse krant die overging op berlinerformaat. Inhoud [verbergen] * 1 Geschiedenis, grondslag en doelgroep * 2 Redactie, bezorging en oplage * 3 Trivia * 4 Externe links * 5 Bronnen, noten en/of referenties [bewerken] Geschiedenis, grondslag en doelgroep Het Nederlands Dagblad werd in de zomer van 1944 als een half illegaal blad onder de naam Reformatie Stemmen opgericht als gevolg van de onenigheid binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland. Onder de naam De Vrije Kerk werd het na de oorlog de kerkelijke spreekbuis van de in 1944 van de Gereformeerde Kerken afgescheiden Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daar het destijds op de Gereformeerde Kerken in Nederland geënte dagblad Trouw een negatieve opstelling innam tegenover alles wat met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te maken had, begon men in laatste genoemde kringen de behoefte te voelen aan een dagblad uit eigen gelederen. Dit kon echter slechts geleidelijk gebeuren daar er een gebrek was aan financiële middelen. Onder de nieuwe naam Gereformeerd Gezinsblad kwam er vanaf 1948 een krant die twee keer per week uitkwam en werd later omgezet naar uitgave die drie keer per week verscheen. Vanaf 1959 was er een dagelijkse uitgave en ging men ertoe over meer algemeen nieuws in de krant op te nemen. Op 31 december 1967 werd de naam gewijzigd in Nederlands Dagblad, de huidige naam. Reden voor deze naamsverandering was dat men alle Nederlanders wenst(e) te bereiken die geïnteresseerd zijn in nieuws op basis van een gereformeerde levensbeschouwing. Het Nederlands Dagblad gold jarenlang als spreekbuis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de daaraan verbonden politieke partij het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Vanaf de jaren tachtig en negentig is men zich op een breder christelijk publiek gaan richten. In 1992 maakte het Nederlands Dagblad zich los van de bijzondere band met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die als consequentie had dat redacteuren belijdend lid moesten zijn van een van de kerken. Sindsdien bestaat de grondslag alleen nog uit de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit betekende niet een automatisch einde aan kerkelijk 'oud zeer'. Begin 2004 ontsloeg het Nederlands Dagblad fotograaf Piebe Bakker, omdat hij van de Vrijgemaakte Kerk was overgestapt naar een evangelische gemeente. In de arbeidsovereenkomst die elke werknemer sluit staat dat belijdenisgeschriften dienen te worden onderschreven. De fotograaf vocht zijn ontslag aan, maar de Commissie Gelijke Behandeling stelde de krant in het gelijk.[2][3] De lezers van deze krant zijn voornamelijk te vinden in diverse orthodox-protestantse en evangelische kerken alsook bij de orthodoxere richtingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wat betreft politieke voorkeur stemmen de meeste lezers op de ChristenUnie en het CDA, voor een geringer deel ook op de SGP. De kiezers van deze partij lezen echter vaker het Reformatorisch Dagblad. [bewerken] Redactie, bezorging en oplage Het kantoor van het Nederlands Dagblad is via Groningen en Amersfoort naar Barneveld (bedrijventerrein Harselaar) gegaan. Van 1948 tot 1974 was het latere GPV-Tweede Kamerlid Piet Jongeling hoofdredacteur. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Jurn de Vries. Sinds 2001 is Peter Bergwerff hoofdredacteur. De bezorging werd vanwege de grote verspreiding en de kleine oplage in eerste instantie per post gedaan. Sinds 1992 maakt men gebruik van de faciliteiten van PCM Uitgevers om de krant 's morgens bij de abonnees bezorgd te krijgen. De oplage van het Nederlands Dagblad is gegroeid van 30.000 halverwege de jaren negentig, tot 32.326 in 2006.[4] Daarna begon de oplage van de krant langzaam te dalen naar 31.842 in 2007, 30.957 in 2008 en 29.685 in 2009. [bewerken] Trivia * Omstreeks 2005 hield het Nederlands Dagblad een reclamecampagne op de radio waarbij Zeeuwse, Veluwse, Groningse en andere dialectsprekers de krant aanprezen als een krant die niet alleen nieuws uit de Randstad brengt. * In 2005 gebruikte het ND in advertenties de slogan 'De krant voor christenen'. Er kwamen klachten binnen bij de Reclame Code Commissie dat hier sprake was van discriminatie. De klachten bleven zonder gevolgen.[5] In 2009 adverteerde de krant met de tekst 'Goed nieuws. En niet alleen voor christenen.'

Lees verder

Een greep uit één van onze archieven van Nederlands dagblad:

Deze lijst is slechts één van onze archieven, zoek bovenaan deze pagina op uw gewenste datum om alle beschikbare kranten te bekijken. Alle getoonde kranten zijn originele archiefstukken, u krijgt dus niet enkel de historische voorpagina van Algemeen Dagblad maar de complete échte krant zoals die vroeger op de deurmat viel.